Målet med kompetansepakken er å bygge opp under kollektiv kompetanseutvikling i barnehagen, og bidra til at du som jobber i barnehage kan øke kompetansen din i arbeidet med lek i barnehagen.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.
Rammeplan for barnehagen

Modulene inneholder

Kompetansepakken består av til sammen fem moduler og en egen modul til ledere. Innholdet består i hovedsak av små filmer, ulike tekster, faglig påfyll med påfølgende aktiviteter eller oppgaver der dere kan diskutere, reflektere eller prøve ut i praksis.