Få faglig påfyll og støtte til å utvikle kompetanse om en mer inkluderende praksis og en kultur for mangfold. Tilbudet er gratis og åpent for alle dere som jobber med barn og elever - enten det er i barnehagen, SFO, grunnskolen, videregående skole eller i PP-tjenesten. 

Målgruppene for kompetansepakken  er eiere og ledere, ansatte i barnehage, SFO, grunnskole, videregående skole, og PP-tjenesten.

 Her finner dere kompetansepakken om inkluderende praksis

Inkluderende praksis inneholder fire moduler

Alle modulene inneholder fagtekster, podkast og filmer til bruk i profesjonelle læringsfellesskap. Dere finner også forslag til aktiviteter som dere kan gjøre sammen med barna eller elevene i praksis. I starten av kompetansepakken er det en egen del rettet mot eiere og ledere, som handler om hvordan dere kan tilrettelegge arbeidet med inkluderende praksis i læringsfellesskapet.