Kompetansepakke om inkluderende praksis

Målet med denne kompetansepakken er å oppnå en mer inkluderende praksis og en kultur for mangfold. Det er gratis og åpent for alle dere som  jobber med barn og elever -  enten det er i barnehagen, SFO, grunnskolen, videregående skole eller i PP-tjenesten. 

Målgruppene for kompetansepakken er eiere og ledere, ansatte i barnehage, SFO, grunnskole, videregående skole, i PP-tjenesten og universitet og høgskoler.

Her finner dere kompetansepakken om inkluderende praksis

Inkluderende praksis inneholder fire moduler

Alle modulene inneholder fagtekster, podcast og filmer til bruk i profesjonelle læringsfellesskap. Dere finner også forslag til aktiviteter som dere kan gjøre sammen med barna eller elevene i praksis.

  1. Inkluderende praksis: Dette temaet gir dere muligheter til å finne ut av hva inkludering innebærer. Gjennom refleksjon og diskusjon vil dere få en felles forståelse og et utgangspunkt for å jobbe videre med temaet.
  2. Kultur for mangfold: Dette temaet handler om kultur på egen arbeidsplass. Hvordan får dere til å jobbe inkluderende for hele mangfoldet av barn og elever ved deres barnehage, SFO eller skole? Og hvordan kan dere i PP-tjenesten jobbe sammen med barnehagene og skolene om mangfold?
  3. Tidlig innsats og gode overganger: I dette temaet diskuterer dere hvordan dere kan forebygge utfordringer og legge til rette slik at alle er en del av fellesskapet.
  4. Tilpasse og tilrettelegge: Dette temaet handler om hvordan dere kan tilpasse og tilrettelegge for det enkelte barn eller elev. Her kan dere ta opp den vanskelige balansegangen mellom hensynet til den enkelte og hensynet til fellesskapet.

I starten av kompetanspakken er det en egen del rettet mot eiere og ledere, som handler om hvordan dere kan tilrettelegge arbeidet med inkluderende praksis i læringsfellesskapet.

Vi ønsker dere lykke til med satsingen på en mer inkluderende praksis!