Denne kompetansepakken skal støtte ansatte og ledere i SFO i arbeidet med å utvikle kompetanse om trygt og godt miljø. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og kultur, utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse. 

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Dette gjelder når barna er på skolen, og det gjelder når de er i SFO. Det er de voksne som har ansvar for at hverdagen blir trygg og god, for alle barn i SFO.

Gå til kompetansepakken trygt og godt miljø i SFO

I denne kompetansepakken vil dere jobbe med flere tema som bidrar til å utvikle kompetansen deres i arbeidet med å skape et trygt og godt miljø i SFO.

Kompetansepakken har syv modulene

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul og seks moduler md ulike tema. Sidene i modulene består i hovedsak av ulike tekster, praksisfortellinger og filmer, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver til diskusjon og refleksjon. Alle moduler har egen lederstøtte.

Kompetansepakken er tilpasset en kollektiv kompetanseutvikling, der ledelsen og hele personalet deltar, med du kan også arbeide alene. Pakken kan brukes fleksibelt, og dere kan jobbe med ene og en modul eller sette sammen enkeltsider som har innhold dere trenger og ønsker å jobbe med.