Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte i SFO til å øke sin kompetanse om trygt og godt miljø. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og kultur, utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse. 

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Dette gjelder når barna er på skolen, og det gjelder når de er i SFO. Det er de voksne som har ansvar for at hverdagen blir trygg og god, for alle barn i SFO.

I denne kompetansepakken vil dere jobbe med flere tema som bidrar til å styrke kompetansen deres i arbeidet med å skape et trygt og godt miljø i SFO.

Innhold i modulene

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul og seks moduler som bygger på hverandre. Sidene i modulene består i hovedsak av ulike tekster, praksisfortellinger og filmer, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver til diskusjon og refleksjon. Alle moduler har egen lederstøtte.

Det er ingen fast gjennomføringstid for hver modul, men vi har laget moduler som kan gjennomføres på ca. 2-4 timer. Dere kan gjerne bruke både lengre og kortere tid, men de ulike prosessene i hver modul henger tett sammen, så det kan være smart å holde trykket oppe mens en modul er i gang.

Hvordan bruker dere kompetansepakken?

Vi anbefaler at dere starter med introduksjonsmodulen og følger modulene i den rekkefølgen de er satt opp. Eventuelt kan dere velge en annen rekkefølge, eller bruke enkelte moduler ut fra eget behov for kompetanseutvikling. Kompetansepakken er basert på at kompetanseutviklingen skjer kollektivt, som betyr at utviklingsarbeidet foregår i egen SFO og at alle deltar.

Hvem har tilgang til kompetansepakken?

Kompetansepakken er tilgjengelig for alle som ønsker, men er i hovedsak rettet mot ledere i SFO og deres personale.

Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanseportalen vår for å komme i gang. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere.

Gå til kompetansepakken