Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Denne veilederen skal hjelpe eiere av private barnehager til å forstå og følge kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Veilederen omhandler reglene som står i barnehageloven kapittel V (barnehageloven §§ 21-23 C) og økonomiforskrift til barnehageloven.

Veilederen omhandler også krav til internkontroll for å sikre at kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling følges.

Innhold