Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Denne veilederen skal hjelpe eiere av privat barnehager til å forstå og følge kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Veilederen omhandler reglene som står i barnehageloven kapittel V (barnehageloven §§ 21-23) og økonomiforskrift til barnehageloven.

Vi vil oppdatere denne veilederen jevnlig slik at den er i tråd med gjeldende praksis. Vi markerer eventuelle endringer, slik at disse er lett synlige.

Hvis du har spørsmål om veilederen,  send en e-post til post@udir.no.