Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav ved låneopptak i private barnehager

Fra 1. juli 2022 ble det innført et forbud mot at private barnehager tar opp lån på andre måter enn i finansforetak. I praksis innebærer dette et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank.

Forbudet gjelder kun for opptak av nye lån. Barnehager som hadde lån hos andre enn finansforetak før kravet trådde i kraft, trenger ikke endre eksisterende låneavtaler. Barnehagene kan ikke øke kreditten på disse lånene, og avtalt nedbetalingstid kan ikke forlenges.

Forbudet skal sikre bedre innsyn i de private barnehagenes finansiering, ved at låneformålet og betjeningsevnen alltid vurderes av en ekstern instans, og at kreditoren alltid vil være kjent for myndighetene.