Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Unntak

Forbudet gjelder ikke kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. At gjelden skal være kortsiktig, innebærer normalt at den ikke har lenger nedbetalingstid enn ett år.

Kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften kan typisk være at barnehagen betaler leverandørgjeld for varer og tjenester som barnehagen trenger i det daglige, som for eksempel dagligvarer og vasketjenester.  Det inkluderer også for eksempel skyldig offentlige avgifter og skyldige feriepenger. Vanligvis vil midler som står på konsernkonto, være kortsiktig gjeld. Konsernkontoordninger kan ikke brukes for å omgå forbudet mot å ta opp lån på annen måte enn i finansforetak.

Fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med omorganiseringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig rettssubjekt, skal også anses som kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften.