Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Tillatt låneopptak - finansforetak

Hva som er finansforetak, er definert i finansforetaksloven § 1-3. Som finansforetak regnes foretak som driver virksomhet som

 • bank
 • kredittforetak
 • finansieringsforetak
 • forsikringsforetak
 • pensjonsforetak
 • holdingforetak i finanskonsern
 • betalingsforetak
 • e-pengeforetak

Eksempler på låneopptak som ikke er tillatt

 • lån i konsern
 • obligasjonslån
 • låneformidlingsforetak: Det vil si at foretak som ikke driver annen finansieringsvirksomhet enn organisert eller ervervsmessig formidling av lån eller garanti for lån, ikke regnes som finansforetak.