Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Dette er tillatt tilleggsvirksomhet

Forbudet mot annen virksomhet er ikke absolutt. Barnehageloven åpner for at enkelte typer tilleggsvirksomheter likevel er tillatt. For at denne tilleggsvirksomheten skal være tillatt, må departementet i forskrift ha gitt unntak for den aktuelle virksomheten.

Hva som er tilleggsvirksomhet som kan være tillatt følger av økonomiforskriften til barnehageloven, er kun

  • utleie av barnehagelokalene og barnehagens uteområde utenfor barnehagens åpningstid
  • utleie av barnehagens driftsmidler utenfor barnehagens åpningstid eller utenfor barnehagens område
  • kurs og veiledning (både innenfor og utenfor barnehagens åpningstid)

De opplistede formene for tilleggsvirksomhet må likevel, for å være tillatt, være nært knyttet til barnehagevirksomheten og utgjøre en mindre del av den totale virksomheten. Dersom dette er oppfylt kan barnehageeier drive eller eie denne type tilleggsvirksomhet.

Tilleggsvirksomheten må være selvfinansierende. Dette betyr at barnehagen ikke kan bruke offentlig tilskudd og foreldrebetaling til å finansiere tilleggsvirksomheten.

I vurderingen av om tilleggsvirksomheten er tillatt vil formålet bak unntaket ha betydning. Hensikten med å tillate noen typer tilleggsaktiviteter er å tilrettelegge for at ressurser i barnehagen kan benyttes på hensiktsmessige tilleggstjenester som bygger opp om tilbudet for øvrig. I tillegg skal ikke tilleggsvirksomheten gå utover barnehagetilbudet ved at det tar det pedagogiske personalet bort fra barnehagen.

Det skal utarbeides eget avdelingsregnskap for tillatt tilleggsvirksomhet. Tillatt tilleggsvirksomhet kan drives i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten.