Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Særlig om krav til rapportering

Barnehagen skal hvert år innen en fastsatt frist innrapportere regnskapsopplysninger om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og opplysninger som underbygger barnehagens regnskap, til departementet.

Rapporteringen skal skje via BASIL.