Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav til revisjon

Økonomiforskriften til barnehageloven regulerer også krav til revisjon av barnehageregnskap.

Barnehager som er pålagt å være et selvstendig rettssubjekt skal få årsregnskapet revidert av en statsautorisert revisor, i tråd med revisorloven. Rapporteringen i BASIL om bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetalinger skal attesteres av en statsautorisert revisor.
Barnehager som er unntatt krav om selvstendig rettssubjekt skal også som utgangspunkt få resultatregnskapet revidert av en statsautorisert revisor, i tråd med revisorloven.