Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Unntak fra krav til revisjon

Enkelte barnehager er unntatt fra kravet om revisjon av statsautorisert revisor. Dette er barnehageeiere som alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier

  • ordinære barnehager med til sammen færre enn tjue barn,
  • familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn eller
  • én åpen barnehage.

Barnehager som er unntatt fra kravet, kan i stedet for revisor velge en uavhengig regnskapsfører til å attestere resultatregnskapet.