Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Meldeplikt

Alle private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.

Dette regnes som meldepliktige organisatoriske endringer

I økonomiforskriften til barnehageloven står det hva som skal regnes som «organisatoriske endringer».

Barnehagen skal melde fra ved endring av:

 • foretaksnavn
 • forretningsadresse
 • formål/aktivitet/bransje
 • organisasjonsform
 • innehaver av enkeltpersonforetak
 • deltaker i ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar
 • barnehagens vedtekter

Barnehagen skal også melde fra ved:

 • fisjon
 • fusjon
 • varsel om tvangsavvikling
 • sletting
 • nyregistrering av underenhet
 • overdragelse av underenhet
 • overtagelse av underenhet
 • sletting av underenhet

Meldeplikten gjelder uavhengig av om de organisatoriske endringene omtales som fisjon, fusjon, splittelser, delinger, sammenslåinger eller lignende.

Meldeplikten gjelder ikke hvis en barnehage blir overført til staten eller fylkeskommunen der barnehagen ligger.

Barnehagen må melde fra før endringen skal skje

Formålet med meldeplikten er at kommunen og Udir raskt skal bli orientert om viktige endringer i private barnehager, for å kunne utføre myndighetsoppgavene sine på en god måte. For eksempel er det viktig at en kommune blir informert tidlig om at en barnehage skal legges ned, slik at kommunen kan sikre barna en ny barnehageplass.

Hvordan melde om endringer

Barnehagene skal kun sende en melding om hvilken endring som vil bli foretatt og tidspunktet for endringen. Det er ikke nødvendig å legge ved ytterligere dokumentasjon. Det vil være opp til kommunen og Udir å etterspørre flere opplysninger hvis det er behov.

Her finner du skjema. Både kommunen og Udir mottar dette.