Meldeplikt for private barnehager

Fra 1. januar 2023 skal alle private barnehager melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer.

På denne siden finner du et skjema til å melde fra om slike endringer. 

Hvordan melder barnehagen om endringer? 

Barnehagene skal kun sende en melding om hvilken endring som vil bli foretatt og tidspunktet for endringen. Det er ikke nødvendig å legge ved ytterligere dokumentasjon. Det vil være opp til kommunen og Udir å etterspørre flere opplysninger hvis det er behov.

Her finner du skjema. Både kommunen og Udir mottar dette. 

Barnehagen må melde fra før endringen skal skje

Formålet med meldeplikten er at kommunen og Udir raskt skal bli orientert om viktige endringer i private barnehager, for å kunne utføre myndighetsoppgavene sine på en god måte. For eksempel er det viktig at en kommune blir informert tidlig om at en barnehage skal legges ned, slik at kommunen kan sikre barna en ny barnehageplass.

Hva regnes som meldepliktige organisatoriske endringer?

Barnehageloven sier at private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved følgende endringer:

 • nedleggelse
 • eierskifte
 • andre organisatoriske endringer

Økonomiforskriften til barnehageloven gir nærmere regler om hvilke «andre organisatoriske endringer» barnehagen har plikt til å melde fra om:

 • foretaksnavn
 • forretningsadresse
 • formål/aktivitet/bransje
 • organisasjonsform
 • innehaver av enkeltpersonforetak
 • deltaker i ansvarlig selskap og selskap med delt ansvar
 • barnehagens vedtekter
 • fisjon
 • fusjon
 • varsel om tvangsavvikling
 • sletting
 • nyregistrering av underenhet
 • overdragelse av underenhet
 • overtagelse av underenhet
 • sletting av underenhet

Meldeplikten gjelder uavhengig av om de organisatoriske endringene omtales som fisjon, fusjon, splittelser, delinger, sammenslåinger eller lignende.

Meldeplikten gjelder ikke hvis en barnehage blir overført til staten eller fylkeskommunen der barnehagen ligger.

Tilsyn med meldeplikten

Udir fører tilsyn med om de private barnehagene oppfyller bestemmelsen i § 23 c om meldeplikten og tilhørende regler i økonomiforskriften.