Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Opplysningsplikt

Hvis vi åpner tilsyn med en privat barnehage, plikter barnehagen å gi oss alle opplysninger som vi trenger for å føre tilsyn. Vårt krav på opplysninger gjelder uavhengig av både lovpålagt og avtalefestet taushetsplikt. Vi har også rett til å få adgang til barnehagens lokaler. Adgangen til barnehagens lokaler er avhengig av at vi trenger det for å føre tilsyn.

Hvis vi i forbindelse med gjennomføring av tilsyn har behov for dokumentasjon fra eieren av barnehagen eller nærstående av eieren, skal vi også ha tilgang til slik dokumentasjon.

Eksempler på opplysninger vi kan be om fra eier eller nærstående selskaper:

  • Hvilken pris det nærstående selskapet tar for å levere tilsvarende varer eller tjenester til andre enn barnehagen.
  • Regnskapsinformasjon som viser at nærstående ikke har fakturert flere barnehager eller andre selskaper for den samme tjenesten.
  • Avtaler om salg eller utleie av varer eller tjenester til andre uavhengige parter.
  • Innkjøpspriser.

Nærstående kan klage på vårt krav om innsyn dersom de mener at kravet gjelder opplysninger som vi ikke trenger for å føre tilsyn.