Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Kostnader som direkte gjelder godkjent barnehagedrift

Alle kostnader som direkte gjelder godkjent barnehagedrift, skal føres i barnehagens regnskap. Dette er kostnader som er relatert til en aktivitet som kan knyttes til den godkjente barnehagen.

Eksempel