Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav om å ikke ha vesentlig lavere personalkostnader

Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende  kommunale barnehager. 

Det holder ikke at barnehagen oppfyller bemannings- og pedagognormen. Dersom de kommunale barnehagene, som utgjør sammenligningsgrunnlaget, har høyere bemannings- eller pedagogtetthet enn normene, vil dette gi utslag i tilskuddsgrunnlaget. Kravet om at barnehagen ikke kan ha vesentlig lavere personalkostnader enn tilsvarende kommunale barnehager gjelder like fullt, selv om kommunen overoppfyller bemannings- og pedagognormen.

Regelen skal hindre at barnehager sparer kostnader ved å ha lavere bemanning eller dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de kommunale barnehagene. Private barnehager kan likevel ha en annerledes personalsammensetning og annen lønnsstruktur enn kommunale barnehager.

Personalkostnader