Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav til dokumentasjon

Barnehageloven og økonomiforskriften krever at barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med kravene i barnehageloven § 23. Barnehageeier er til enhver tid ansvarlig for å ha nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon om driften slik den er godkjent etter barnehageloven. Dette gjelder uavhengig av om det er åpnet tilsyn med barnehagen.

Barnehagen skal oppbevare oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bokføringsloven § 13  og annen dokumentasjon etter økonomiforskriften i ti år etter regnskapsårets slutt Les mer om oppbevaringsplikten lenger ned.