Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Relevante kostnader i regnskapet

Barnehageeier skal kunne dokumentere at alle transaksjoner som kostnadsføres i barnehagens regnskap, er direkte knyttet til den driften som kommunen har godkjent etter barnehageloven.

Eksempler