Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Markedsmessige vilkår ved handel med nærstående

Risikoen for feilprising gjør at barnehagen er pålagt å utvise en særlig aktsomhet og sørge for god dokumentasjon for den enkelte transaksjon, når denne er foretatt overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier.Barnehagen skal dokumentere at pris og andre vilkår ville vært tilsvarende dersom transaksjonen hadde blitt gjennomført mellom uavhengige parter. I tillegg må barnehagen dokumentere at omfanget av kjøpet tilsvarer det som ville vært avtalt mellom uavhengige parter. Barnehagen må også kunne dokumentere at transaksjonen i det hele tatt ville funnet sted mellom uavhengig parter.

Eksempler