Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Avtaler med nærstående som er unntatt dokumentasjonskravet

Avtaler under 50.000 kroner er ikke underlagt dokumentasjonskravene. Beløpsgrensen gjelder samlet for alle avtaler med den nærstående. Barnehagen kan dermed ikke inngå flere avtaler med lavere beløp for å omgå regelen.

Barnehager organisert som aksjeselskaper har derfor et skjerpet krav etter økonomiforskriften enn etter aksjeloven, ved at unntakene for transaksjoner som nevnt i aksjeloven § 3-8 sjette ledd ikke vil gjelde.