Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Særlige krav til behandlingen av avtaler med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier

Det stilles særlige krav til behandling av avtaler med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier i økonomiforskriften til barnehageloven.

Barnehagen skal behandle avtaler med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern i samsvar med aksjeloven § 3-8 første, andre, tredje og femte ledd dersom handelen med den nærstående samlet overstiger 50 000 kroner per år. Dette gjelder uavhengig av hvilken selskapsform barnehagen har.

Løpende avtaler skal oppdateres og godkjennes årlig av eier. Løpende avtaler betyr avtaler som går over tid, det vil si at avtaleperioden strekker seg utover ett år. Dette er for å sikre at avtalene er representative for de faktiske forholdene ved transaksjoner med nærstående.

Kravene til behandling av avtaler

Aksjeloven § 3-8 første, andre, tredje og femte ledd setter følgende krav: