Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Personalkostnader

Barnehagen skal kunne dokumentere at personalkostnadene ikke er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale barnehager.

Eksempler