Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Spørsmål og svar etter tema

Her finner dere svar på disse temaene, som  vi ser at barnehagene ofte er i tvil om:

Avskrivning av transportmidler (bil eller buss) 

 

 

Fremmedtjenester

 

 

Styrehonorar