Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav ved transaksjoner med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier

Barnehagen har lov til å handle med eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier. Ved slike transaksjoner er det likevel risiko for at pris og andre kontraktsvilkår ikke er markedsmessige fordi barnehagen handler med en part som ikke er uavhengig av barnehagen. Derfor er det krav til slike transaksjoner i barnehageloven § 23 andre ledd.

I loven står det: «Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter».

Dette innebærer at når barnehagen handler med eier, eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier, skal både prisen for transaksjonen og de øvrige vilkår i avtalen være markedsmessige. 

Bestemmelsen innebærer krav om uavhengig prising uten noen beløpsbegrensninger, eller begrensinger i type transaksjoner som foretas.

Regelen gjelder blant annet ved denne type transaksjoner  overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier:

  • kjøp av varer og tjenester
  • avtaler om leie, lån, og tjenesteytelse eller andre ytelser
  • lønn