Viktige datoar for Elevundersøkelsen

Viktige datoar 2024/25
DatoHending
23. oktoberAdministrasjonsportalen blir opna for skoleeigarar, for bestilling av tilleggsspørsmål.
28. oktober–29. novemberAdministrasjonsportalen er open for skolane for påmelding og gjennomføring i klasseromma.
9. januar 2025Publisering av resultat grunnskole og vidaregåande skole.
13. januar 2025Offentleg publisering av resultat.