Spørsmål og temaer i Elevundersøkelsen

Temaene i Elevundersøkelsen skal kartlegge elevenes skole og læringsmiljø. Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, miljø, motivasjon og støtte fra lærer.

Formålet med Elevundersøkelsen er å kartlegge hvordan elevene trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet. I tillegg svarer elevene på spørsmål om mobbing på skolen.

Elevene på 10. trinn og i vg1 svarer også på spørsmål om medbestemmelse i fagene og om utdannings- og yrkesrådgivningen de får.

Dette er temaene vi spør om i Elevundersøkelsen:

Elever og lærer i klasserom

Spørsmål og demoløsning

På denne siden finner du oversikt over spørsmålene til de ulike temaene 

I vår demoløsning kan du klikke deg gjennom spørsmålene i undersøkelsen. 
Her finner du demoløsningen

Skoleeiere eller skoler kan i tillegg legge til egne spørsmål i administrasjonsløsningen for Elevundersøkelsen. 
Les mer om tilleggsspørsmål