Temaene i Elevundersøkelsen

Regler på skolen

Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen. Regler og rutiner bidrar til å skape normer for samhandling og skaper forutsigbarhet. Elever som er med på å utforme reglene for elevgruppa, får et større eierforhold til reglene som gjelder.

De reglene og rutinene skolen velger å innføre, må øves på dersom de skal innarbeides i elevgruppa. Det krever årvåkenhet, tydelighet og tålmodighet hos læreren. For å oppnå en konsistent praksis på skolen, må skoleleder ta ansvar for å etablere regler og rutiner som er like på tvers av klasser.

I Elevundersøkelsen vektlegger vi hovedsakelig spørsmål som gir skolene informasjon de kan bruke til å videreutvikle sin pedagogiske praksis på dette feltet. Disse spørsmålene kan være indikatorer på om elevene opplever at skolen har tydelige regler og rutiner og om de er involvert i arbeidet med å lage regler.

Eksempler på spørsmål om regler på skolen:

  • Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
  • Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?
  • De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen
  • De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.

Se spørsmålene og og svaralternativene: Regler på skolen i Elevundersøkelsen