Regler på skolen

Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen. Regler og rutiner bidrar til å skape normer for samhandling og skaper forutsigbarhet. Elever som er med på å utforme reglene for elevgruppa, får et større eierforhold til reglene som gjelder.

De reglene og rutinene skolen velger å innføre, må øves på dersom de skal innarbeides i elevgruppa. Det krever årvåkenhet, tydelighet og tålmodighet hos læreren. For å oppnå en konsistent praksis på skolen, må skoleleder ta ansvar for å etablere regler og rutiner som er like på tvers av klasser.

I Elevundersøkelsen vektlegger vi hovedsakelig spørsmål som gir skolene informasjon de kan bruke til å videreutvikle sin pedagogiske praksis på dette feltet. Disse spørsmålene kan være indikatorer på om elevene opplever at skolen har tydelige regler og rutiner og om de er involvert i arbeidet med å lage regler.

43. Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

 

44. Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?

 

45. De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen

 

46. De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.

 

Svaralternativer: Alltid – Ofte – Noen ganger - Sjelden – Aldri

Vil du lese mer om regler på skolen?

Her finner du mer informasjon om struktur og regler og ressurser til utviklingsarbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!