Temaene i Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er revidert høsten 2013. I revisjonen har vi tatt utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø. Her finner dere mer informasjon om temaene i undersøkelsen.

Vi har kun omtalt temaene i de obligatoriske spørsmålene og i de nye tilleggsspørsmålene i elevspørreskjemaet.

Noen steder i denne oversikten har vi henvist til enkeltspørsmål. Nummereringen av disse spørsmålene viser til nummereringen i spørsmålsdokumentet over.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!