Temaene i Elevundersøkelsen

Her finner dere mer informasjon om temaene i Elevundersøkelsen.

Vi omtaler temaene i de obligatoriske spørsmålene, og noen av de valgbare tilleggsspørsmålene i undersøkelsen. 

Elevundersøkelsen ble sist revidert høsten 2013. I sist revisjon tok vi utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø.