Medvirkning

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet gir rammer og føringer for elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle fag. I august 2012 ble det fastsatt en bestemmelse i forskrift til opplæringsloven om tid til arbeid med elevråd og elevmedvirkning ( § 1-4a). Det er en tilsvarende bestemmelse i forskrift til privatskoleloven.

Spørsmål knyttet til medvirkning

40.Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?

 

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

41.Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?

 

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

 

42.Hører skolen på elevenes forslag?

 

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden - Aldri

 

43.Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

 

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger - Sjelden – Aldri

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!