Spørsmål i Elevundersøkelsen

Medvirkning

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Hører skolen på elevenes forslag?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri