Spørsmål i Elevundersøkelsen

Vurdering for læring

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Spørsmål til 10. trinn og vg1:

Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i halvårsvurderingen i fag?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Spørsmål til alle trinn

Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – 1 gang i uken – 1-3 ganger i måneden – 2-4 ganger i halvåret – Sjeldnere

Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag