Spørsmål i Elevundersøkelsen

Arbeidsforhold og læring

Det er god arbeidsro i timene.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Får du nok utfordringer på skolen?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag – Har ikke lekser

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende)

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag