Spørsmål i Elevundersøkelsen

Dette er de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen.

Spørsmålene er organisert ut fra tema.

Elevundersøkelsen har også tilleggsspørsmål som skolene kan velge å ta med. Se alle tilleggsspørsmålene.

Innledningsvis får elevene spørsmål om kjønn (gutt/jente).