Spørsmål i Elevundersøkelsen

Dette er de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen.

Spørsmålene er organisert ut fra tema. 

Elevundersøkelsen har også tilleggsspørsmål som skolene kan velge å ta med. Se alle tilleggsspørsmålene