Spørsmål i Elevundersøkelsen

Hjem-skole

Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen.

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig