Spørsmål i Elevundersøkelsen

Støtte fra lærerne

Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne.

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig