Spørsmål i Elevundersøkelsen

Trygt miljø

Spørsmål til 7. trinn

De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre.

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen 

Spørsmål til 10. trinn og vg1

De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre.

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Spørsmål til alle trinn

Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd.

Mobbing

Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen – Jeg ble holdt utenfor og baksnakket på skolen – Jeg ble slått, dyttet eller holdt fast på skolen

Hvem var det som mobbet deg på skolen? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner

Hvor skjedde mobbingen? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: I klasserommet – I korridoren – I skolegården  På do – I garderoben/dusjen  Kantina – Annet sted på skolen  På skoleveien

Gjorde skolen noe for å hjelpe deg?

Svaralternativ: Nei, ingen voksne på skolen visste noe – Skolen visste det, men gjorde ikke noe – Ja, skolen gjorde noe, men det hjalp ikke – Ja, skolen gjorde noe, som hjalp litt – Ja, skolen gjorde noe som fikk slutt på mobbingen

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg ble kalt stygge ting og ertet – Jeg ble holdt utenfor og baksnakket – Noen spredte ting på nettet som såret meg

Hvem var det som mobbet deg digitalt? (mobil, iPad, PC)? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner

Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Har du mobbet andre elever på skolen på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg har kalt andre stygge ting og ertet dem på en sårende måte på skolen – Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket dem på skolen – Jeg har slått, dyttet eller holdt fast andre på skolen

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Har du mobbet andre elever digitalt på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg har kalt andre stygge ting og ertet – Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket – Jeg har spredt ting på nettet som såret

Hvem mobbet du digitalt (mobil, iPad, PC)? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Er du blitt mobbet av voksne på skolen på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Den voksne sa sårende ord til meg – Den voksne lo av meg på en sårende måte - Den voksne fikk andre elever til å le av meg – Den voksne fikk meg til å føle meg utenfor – Den voksne slo, dyttet eller holdt meg fast