Spørsmål i Elevundersøkelsen

Regler på skolen

Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri