Spørsmål i Elevundersøkelsen

Utdannings- og yrkesrådgivning

Spørsmål til 9. og 10. trinn

Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Spørsmål til vg1

Hvor fornøyd er du med den rådgivingen du fikk om valg av utdanning og yrke på ungdomsskolen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Spørsmål til vg1 og vg2

Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående opplæring.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt.