Temaene i Elevundersøkelsen

Fysisk læringsmiljø

Elevenes rettigheter i kapittel 9 A er knyttet til skolens fysiske miljø gjennom paragraf 9 A-7 der det heter at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Skolens fysiske miljø dreier seg om hvordan ute- og inneområdene er utformet og tilrettelagt. Forskning viser at ryddige og rene omgivelser, hvor ting repareres raskt hvis noe går i stykker, bidrar positivt til elevenes læring og utvikling.

Spørsmål knyttet til fysisk læringsmiljø

Eksempler på spørsmål om fysisk læringsmiljø:

  • På skolen min er det rent og ryddig
  • Vi elever er flinke til å holde det ryddig på skolen.
  • Hvis noe går i stykker på skolen, blir det reparert med en gang

Alle spørsmål og svaralternativer: Fysisk læringsmiljø (tilleggsbolker 10 og 17)

Les mer om fysisk læringsmiljø

Les mer om fysisk læringsmiljø på vår side om universell utforming av barnehage- og skolebygg.