Fysisk læringsmiljø

Elevenes rettigheter i kapittel 9a er knyttet til skolens fysiske miljø gjennom paragraf 9a-2 der det heter at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at de fremmer trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Skolens fysiske miljø dreier seg om hvordan ute- og inneområdene er utformet og tilrettelagt. Forskning viser at ryddige og rene omgivelser, hvor ting repareres raskt hvis noe går i stykker, bidrar positivt til elevenes læring og utvikling.

T10 – Fysisk læringsmiljø

 

På skolen min er det rent og ryddig

 

Vi elever er flinke til å holde det ryddig på skolen.

 

Hvis noe går i stykker på skolen, blir det reparert med en gang

 

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig - Litt uenig – Helt uenig

Vil du lese mer om fysisk læringsmiljø?

Her finner du rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!