Trivsel

At elevene trives på skolen er et viktig mål i seg selv, og alle elever i norsk skole har en individuell rett til et miljø på skolen som fremmer trivsel (kapittel 9A i Opplæringsloven). Samtidig viser forskning positive sammenhenger mellom god trivsel, helse og læring. Skolens arbeid med å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives, vil være positivt for elevenes sosiale og personlige utvikling. Det vil også fremme gode undervisningsforhold og faglig læring.

Spørsmål knyttet til trivsel:

1. Trives du på skolen?

Svaralternativ: Trives svært godt – Trives godt – Trives litt – Trives ikke noe særlig – Trives ikke i det hele tatt


2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?


Svaralternativ: Alltid – Ofte - Noen ganger – Sjelden – Aldri

Vil du lese mer?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!