Temaene i Elevundersøkelsen

Hjem-skole-samarbeid

Samarbeidet mellom skole og hjem er nedfelt som et grunnleggende prinsipp i opplæringsloven § 1-1. Det formelle samarbeidet beskrives i § 11. Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. Samarbeidet mellom skole og hjem omfatter mange sider av skolens virksomhet. Skolen har ansvaret for å etablere samarbeidet med foreldrene.

I Elevundersøkelsen har vi med fire spørsmål som setter fokus på hvordan elevene opplever forventninger og støtte hjemmefra. Forskning viser at positive forventninger, interesse og støtte til barnas skolegang i hverdagen er viktig for elevenes sosiale og faglige læring.

Se spørsmålene og svaralternativene: Hjem-skole i Elevundersøkelsen

Vil du lese mer om hjem-skole-samarbeid?

Her finner du mer informasjon om hjem-skole-samarbeid og ressurser til utviklingsarbeid