Hjem-skole-samarbeid

Samarbeidet mellom skole og hjem er nedfelt som et grunnleggende prinsipp i opplæringsloven § 1-1. Det formelle samarbeidet beskrives i § 11. Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. Samarbeidet mellom skole og hjem omfatter mange sider av skolens virksomhet. Skolen har ansvaret for å etablere samarbeidet med foreldrene.

I Elevundersøkelsen har vi med fire spørsmål som setter fokus på hvordan elevene opplever forventninger og støtte hjemmefra. Forskning viser at positive forventninger, interesse og støtte til barnas skolegang i hverdagen er viktig for elevenes sosiale og faglige læring.

Spørsmål knyttet til skole-hjem

8. Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen

 

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

 

9. Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme

 

10. Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet

 

Svaralternativ på spørsmål 9-10: Alltid – Ofte - Noen ganger – Sjelden – Aldri

 

11. Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen

 

Svaralternativ: Helt uenig – Litt uenig – Verken enig eller uenig – Litt enig – Helt enig

Vil du lese mer om hjem-skole-samarbeid?

Her finner du mer informasjon om hjem-skole-samarbeid og ressurser til utviklingsarbeid

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!