Formålet med Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Elevene svarer på spørsmål om blant annet trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer.

Illustrasjonbilde

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy for videreutvikling og kvalitetssikring av læringsmiljøet til elever i grunnskolen og videregående skole. Undersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre på høsten. De som ønsker det kan i tillegg gjennomføre undersøkelsen på våren. Det er frivillig.  Det høye antallet som deltar, gir en unik mulighet til å kartlegge det psykososiale miljøet blant elever i hele landet og til å se endringer fra år til år.

Obligatorisk for alle skoler

Det er obligatorisk for alle skoler å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Det er frivillig å gjennomføre Elevundersøkelsen på 5., 6., 8. og 9. trinn og på vg2 og vg3. 

Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene skal ikke kunne identifiseres

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Oppfølgingen av resultater fra Elevundersøkelsen er en del av skolens plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk arbeid med elevenes skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd.

Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på våre statistikksider. 

Her finner du mer informasjon på en rekke språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysninger som samles inn behandles 

Tilgjengelighet

Gjennomføringsløsningen for Elevundersøkelsen er universelt utformet og skal være tilgjengelig for alle. 
Her kan du se tilgjengelighetserklæringer for Elevundersøkelsen