Oversikt 2003–23

Funn fra Elevundersøkelsen

Hvert år publiserer vi flere forskningsrapporter som analyserer svarene i Elevundersøkelsen. Her finner du en oversikt over disse rapportene. 

Hvert år publiseres en hovedrapport fra Elevundersøkelsen. Hver hovedrapport inneholder et dypdykk i et utvalgt tema. 

Tall fra Elevundersøkelsen

Enkelte år inneholder hovedrapporten også kapitler med analyser fra Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. Dette er spesifisert i listen nedenfor.

Mobbing og arbeidsro har blitt analysert i egne rapporter siden 2008. Siden 2014 har vi også publisert egne rapporter med analyser av læringsmiljøindeksene. 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Undersøkelsene bak rapportene