Funn fra Elevundersøkelsen

Oversikt 2003–21

Hvert år publiserer vi flere rapporter som analyserer svarene i Elevundersøkelsen. Her finner du en oversikt over disse rapportene. 

Hvert år publiseres en hovedrapport fra Elevundersøkelsen. Hver hovedrapport inneholder et dypdykk i et utvalgt tema. 

Her ser du oversikten over hvilke tema det er gjort dypdykk i. Dypdykkene er publisert som del av hovedrapporten for de aktuelle årene. Lenke til disse finner du opplistet lenger nede på siden.

2020: En kommunes arbeid med Elevundersøkelsen
2019: Trivsel, motivasjon og mestring
2018: Den digitale verden og elevens læringsmiljø
2017: Elevmedvirkning
2016: Skolers erfaringer med nye mobbespørsmål
2015: Ungdomstrinn i utvikling – endringer i elevundersøkelsen
2014: Grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø
2013: Elevers forståelse og opplevelse av mobbing og krenkelser
2012: Læringsmiljø i skoler med høy andel minoritetsspråklige elever
2011: Læringsmiljø og læringsutbytte
2010: Motivasjon hos elevene i ungdomskolen
2009: Bruk av arbeidsplaner og tilpassing av undervisningen
2008: Læringsmiljø i skolen
2006: Noen sammenhenger: Analyser av elevens trivsel i skolen

Enkelte år inneholder hovedrapporten også kapitler med analyser fra Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. Dette er spesifisert i listen nedenfor.

Mobbing og arbeidsro har blitt analysert i egne rapporter siden 2008. Siden 2014 har vi også publisert egne rapporter med analyser av læringsmiljøindeksene. 

Tall fra Elevundersøkelsen

I Udirs statistikkbank finner du tall fra de tre siste årene. 

Statistikk for 7. og 10. trinn 

Statistikk for vg1

Undersøkelsene bak rapportene

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. 

Les mer om Elevundersøkelsen

Enkelte år inneholder hovedrapporten også en analyse av Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. 

Les mer om Foreldreundersøkelsen 

Les mer om Lærerundersøkelsen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!