Elevundersøkelsen 2009 – analyse av mobbing, diskriminering og uro

De første analysene av Elevundersøkelsen 2009 viser en liten nedgang i andel elever som svarer at de mobbes på skolen. Det er også en mindre andel elever i år enn tidligere som sier de opplever diskriminering på grunn av nasjonalitet.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?

Selv om tallene for 2008 og 2009 er svært sammenfallende, så er det en liten økning i andelen elever som mener at de ikke har vært mobbet.  Dette skjer samtidig med en liten nedgang i andelen elever som opplever å bli mobbet flere ganger i uken.  Disse to trendene danner en svak positiv utvikling samlet sett for alle elever som har besvart Elevundersøkelsen.

Elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole svarer på spørsmål om de opplever å ha blitt diskriminert av ulike grunner som kjønn eller nasjonalitet. Fra 2007 til 2008 gikk andelen elever som oppgir å ha blitt diskriminert flere ganger i uken på grunn av nasjonalitet opp fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. I 2009 gikk andelen tilbake til 2,2 prosent.

Oversikt over andel elever som har blitt mobbet: 
 200720082009
Flere ganger i uken 3,3 3,5 3,3
Omtrent 1 gang i uken 1,8 1,9 1,9
2 eller 3 ganger i måneden 2,9 3,2 3,3
En sjelden gang 15,2 15,4 15,1
Ikke i det hele tatt 76,8 76,0 76,4
Totalt 100,0 100,0 100,0

 

Samlet sett er det kun små forskjeller de tre siste årene på spørsmål om:

  • lærer må bruke mye tid på å få ro i klassen
  • elevene forstyrrer andre elever når de arbeider
  • de selv blir forstyrret av at andre lager bråk og uro i arbeidsøktene

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på vg1 i vårsemesteret. Hvert år deltar omtrent 300 000 elever. Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene.

Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett spesielt på spørsmål om mobbing, diskriminering og uro. En fullstendig analyse av hele Elevundersøkelsen kommer høsten 2009.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!