Elevundersøkelsen 2015 – hovedrapporten

I denne rapporten ser NTNU Samfunnsforskning nærmere på om det er noen sammenhenger mellom endringer av resultatene i Elevundersøkelsen og deltakelse i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Tidligere i år har vi publisert disse to rapportene om Elevundersøkelsen 2015:

Hvert år velger forskerne ut et tema de studerer nærmere i hovedrapporten. I år er det skoler som er med i Ungdomstrinn i utvikling. De ser også på utviklingen av mobbing og krenkelser på skolenivå. 

Utdypende analyser knyttet til Ungdomstrinn i utvikling

Problemstilling: Hva kjennetegner skoler som deltar i Ungdomstrinn i utvikling og som har opplevd endring på svarene fra 2013 til 2015 på utvalgte mål i Elevundersøkelsen?

NTNU Samfunnsforskning har undersøkt problemstillingen både kvantitativt og kvalitativt.

Resultatene fra de kvantitative analysene viser at det er få spor fra Ungdomstrinn i utvikling som manifesterer seg i resultatene i Elevundersøkelsen.

Resultatene fra de kvalitative casestudiene gir ikke en entydig forklaring på hvilke mekanismer som kjennetegner Ungdomstrinn i utvikling-skoler som opplever endring på svar i Elevundersøkelsen. Både skoler som har hatt endring i svar, og skoler som ikke har hatt endring, oppgir at Ungdomstrinn i Utvikling har vært et positivt tiltak som har ført til endringer.

Hvordan er utviklingen i mobbing på skolenivå?

Analysen, som er avgrenset til 7. trinn og 10. trinn, viser blant annet at på 19 prosent av skolene har ingen av elevene rapportert om mobbing. Det er omtrent på samme nivå som året før og en økning fra 16 prosent i 2013. 

Dette er Elevundersøkelsen

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn.
  • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
  • Cirka 416 000 elever svarte på undersøkelsen i 2015.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!