Elevundersøkelsen 2010 – analyse av mobbing, uro og diskriminering

Elevene rapporterer om mindre bråk og uro i timene, men andelen elever som svarer at de blir mobbet minst to eller tre ganger i måneden er fremdeles ganske uendret. Det viser den første analysen av resultatene fra Elevundersøkelsen 2010.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Færre elever enn tidligere rapporterer at de forstyrrer andre elever når de arbeider. Det er også færre elever som opplever at lærerne ”svært ofte eller alltid” og ”ofte” må bruke tid på å få ro i klassen og som svarer at de ”svært ofte eller alltid”, ”ofte” og ”av og til” opplever seg forstyrret av andre elever.
 
Nesten 8,5 prosent av elevene svarer at de blir mobbet minst to eller tre ganger i måneden. Andelen elever som opplever mobbing er stabil i perioden 2007–2010. Dette gjelder uavhengig av om en ser alle elevene samlet, eller deler dem inn i 5.-7. trinn, 8.–10. trinn eller videregående opplæring.

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 

Oversikt over andel elever som har blitt mobbet: 
Samlet elevgruppe

2007

2008

2009

2010

Flere ganger i uken

3,30

3,50

3,32

3,15

Omtrent 1 gang i uken

1,80

1,90

1,87

1,88

2 eller 3 ganger i måneden

2,90

3,20

3,25

3,39

En sjelden gang

15,20

15,40

15,10

15,20

Ikke i det hele tatt

76,80

76,00

76,37

76,39

 

100,0

100,0

100,0

100,0


Andelen elever som opplever diskriminering på grunn av nasjonalitet er også uendret i perioden 2007 til 2010.

Om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på vg1 i vårsemesteret. Hvert år deltar omtrent 300 000 elever. Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene.

Oxford Research har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett spesielt på spørsmål om mobbing, uro og diskriminering. En mer omfattende analyse blir presentert ved publisering av nye tall fra Elevundersøkelsen i Skoleporten i juni. Den årlige nasjonale analysen av Elevundersøkelsen kommer høsten 2010.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!