Analyse av læringsmiljøindeksene fra Elevundersøkelsen 2017

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Hovedfunn fra analysen

Analysene på nasjonalt nivå viser at elevene på 7. trinn jevnt over skårer høyere på læringsmiljøindeksene i Skoleporten sammenlignet med elever på 10. trinn og vg1. Et viktig unntak er indeksen Mobbing på skolen hvor andelen elever som opplever mobbing er lavest på vg1 og høyest på 10. trinn. Det er videre få betydningsfulle forskjeller mellom 10. trinn og vg1 på indeksene i Skoleporten.

På fylkesnivå er det forskjeller mellom fylkene på mer eller mindre samtlige indekser, men generelt er disse forskjellene små. Kun i enkelttilfeller er det endring mellom år for fylkene.

Rapporten går ikke inn på mulige forklaringer til forskjellene mellom trinnene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!