Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro

I 2018 svarer 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I 2017 svarte 6,6 prosent av elevene dette. 

De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro.

Hovedfunnene i undersøkelsen

Mobbing

6,1 prosent av elevene svarer at de i en eller annen kombinasjon blir mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra 2017. 6,1 prosent tilsvarer 27 300 av elevene som besvarte elevundersøkelsen i 2018.

Mobbet av elever på skolen

 • 4,6 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 66,5 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,9 prosent opplevde fysisk mobbing. 
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 37,1 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 16,1 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 
 • Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. trinn.

Mobbet digitalt

 • 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 69,3 prosent at de ble kalt stygge ting og ertet. 42,3 prosent svarer at de ble holdt utenfor og baksnakket. 37,5 prosent at noen spredte ting på nettet som såret dem.
 • Rundt 48,5 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.

Mobbet av voksne på skolen

 • 1,6 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer 56,6 prosent at den voksne sa sårende ord. 44,8 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor. 23,7 prosent svarer at den voksne slo, dyttet eller holdt meg fast.
 • På ungdomstrinnet er det flere gutter enn jenter som svarer at de har blitt mobbet av en voksen på skolen.
 • 25,6 prosent av elevene som blir mobbet av voksne på skolen, blir også mobbet av medelever.

Elever som mobber

 • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Av disse svarer rundt 35 prosent at de også blir mobbet selv.
 • Det er flere gutter enn jenter som mobber.
 • Andelen som oppgir at de mobber men øker i ungdomstrinnet og holder seg relativt stabil ut videregående.
 • 0,5 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Arbeidsro

 • 63 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Det er omtrent uendret fra de to foregående årene.

Pressemelding

Les pressemeldingen av Elevundersøkelsen 2018

Endringer i Elevundersøkelsen

I Elevundersøkelsen 2016 endret vi definisjonen av mobbing og spørsmålet om mobbing. Vi har endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år.

Dette er Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
 • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
 • Rundt 447 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Elevundersøkelsen