Elevundersøkelsen 2008 – analyse av mobbing og uro

De første analysene av Elevundersøkelsen 2008 viser en liten økning i andel elever som svarer at de mobbes på skolen. Det er også flere elever i år enn tidligere som sier de opplever alvorlig eller hyppig mobbing.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

I 2007 oppga 23,2 prosent at de ble mobbet. Det samme tallet har i 2008 økt med 0,8 prosent til 24 prosent. Andelen elever som blir mobbet alvorlig eller hyppig har økt fra 4,5 prosent i 2005 til 5,4 prosent i 2008. Andelen som opplever mobbing er større på barnetrinnet enn på høyere trinn. Analysen gir ingen påviselig forandring i spørsmål om bråk og uro.

Selv om mobbetallene har økt, sier omlag 85 prosent at de trives godt eller svært godt på skolen. Dette tallet er uforandret fra fjorårets undersøkelse.

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på vg1 i vårsemesteret. I 2008 deltok omtrent 320 000 elever. Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene.

Utdanningsdirektoratet har i år sett spesielt på spørsmål om mobbing og uro. En fullstendig analyse av hele Elevundersøkelsen kommer i høst.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!