Elevundersøkelsen 2017: Mobbing og arbeidsro

I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016. 

De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro.

Hovedfunnene i undersøkelsen

Mobbing

6,6 prosent av elevene svarer at de blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en økning på 0,3 prosent fra 2016. Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,6 prosent ca. 29 000 elever.

Mobbet av elever på skolen

 • 5 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 66,8 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45,2 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 25,1 prosent opplevde fysisk mobbing. 
 • Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 
 • Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. og 10. trinn.

Mobbet av voksne på skolen

 • 2 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Mobbet digitalt

 • 2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 68,9 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. 36,5 prosent svarer at noen spredte ting på nettet som såret dem. 35,9 prosent ble holdt utenfor og baksnakket.
 • Rundt 44 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing. 

Elever som mobber

 • 0,9 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • Rundt 30 prosent av disse blir også selv mobbet.
 • Det er flere gutter enn jenter som mobber.
 • Andelen som oppgir at de mobber reduseres ikke med alderen, men øker i ungdomstrinnet og holder seg stabilt ut vgo
 • 0,5 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Arbeidsro

 • 63,2 prosent er litt eller helt enig i at det er god arbeidsro i timene. Det er omtrent uendret fra de to foregående årene.

Endringer i Elevundersøkelsen

I Elevundersøkelsen 2016 endret vi definisjonen av mobbing og spørsmålet om mobbing. Vi har endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år.

I årets undersøkelse er det fem spørsmål som har unormalt stort avvik i svarprosenten fra tidligere år. Dette kan skyldes en feil teknisk feil som gjør at spørsmålene er at de ikke vises umiddelbart for de som svarer på nettbrett eller PC med lav skjermoppløsning, men derimot kommer opp et PIL-ikon som noen elever kan ha oversett. Vi antar at det er tilfeldig hvem som har hatt disse utfordringene, og at det derfor likevel er et representativt resultat for situasjonen i norsk skole.

Oppfølgingsspørsmålene til ulike måter en har blitt mobbet av en voksen er ikke med i årets rapport, da det var 70 prosent som ikke svarte på disse spørsmålene. I 2016 var samme prosentandel på 6,6. Årsaken kan være overnevnte punkt.

Resultater fra 2016 og tidligere år kan du lese om her.

I mars publiserer vi resultater for skoler og kommuner i Skoleporten.no.

Pressemelding om resultatene

Les pressemeldingen her. 

 

Dette er Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
 • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
 • Mer enn 435 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2017. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Elevundersøkelsen